CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã mua sắm trực tuyến tại dacsandienbien.com.vn coi trọng vấn đề riêng tư của bạn.

Bảo mật thông tin khách hàng là một trong những ưu tiên nhằm tạo điều kiện mua hàng trực tuyến tốt nhất cho bạn tại dacsandienbien.com.vn. Chúng tôi hiểu sử dụng hợp lý và bảo mật thông tin sẽ thể hiện sự quan tâm của chúng tôi dành cho bạn. Vì thế, dacsandienbien.com.vn cam kết việc sử dụng thông tin trên sẽ chỉ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và tạo môi trường mua sắm trực tuyến an toàn, tiện lợi tại dacsandienbien.com.vn. Cụ thể, thông tin của bạn chỉ dùng để:

Nội Dung của Quy Định về Sự Riêng Tư

Phần Qui Định về Sự Riêng Tư này trình bày về việc chúng tôi xử lý thông tin nhận dạng cá nhân mà chúng tôi thu thập được khi bạn ở trong trang web dacsandienbien.com.vn, và khi bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Quy định này cũng sẽ trình bày về việc chúng tôi xử lý các thông tin nhận dạng cá nhân mà các đối tác kinh doanh của chúng tôi tiết lộ cho chúng tôi.